Thursday, February 22, 2018
Text Size
 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI  PENDAKWA DALAM SIASATAN DALAMAN DISPLIN   DOMESTIC INQUIRY KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Di dalam mana-mana Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry), Pegawai Pendakwa memainkan peranan penting . Ianya ibarat watak utama atau master mind bagi memastikan Siasatan Dalam berjalan dengan lancar dan mengikut peraturan. Kejayaan majikan di dalam sesi ini amat bergantung kepada persediaan Pegawai Pendakwa dan kemahirannya di dalam pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemerksaan semula. Bukan itu sahaja Pegawai Pendakwa juga perlu mahir di dala siasatan dan menyedia / memahami tuduhan.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Memahami tentang kenapa pekerja perlu di disiplinkan , prosedurnya dan jika gagal meneruskan proses disiplin seterusnya iaitu prosedur disiplin besar.
 2. Mempelajari proses melaksanakan siasatan yang kompprehensif dan teknik-teknik mencadangkan tuduhan-tuduhan salahlaku yang tepat dan sesuai.
 3. Mengetahui tentang prosedur Siasatan Dalaman dan cara-cara melaksanakannya.
 4. Mempunyai kemahiran didalam membuat pemeriksaan utama, pemeriksaan balas dan pemeriksaan semula.
 5. Memahami akan cara-cara membuat penghujahan lisan dan penghujahan balas
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

Disiplin

Modul 2

Salahlaku

Modul 3

Siasatan Salahlaku

Modul 4

Menyediakan Tuduhan / Memahami Tuduhan

Modul 5

Siasatan Dalaman Disiplin (SDD) / Domestic Inquiry

Modul 6

Examination in chief (Pemeriksaan Utama)

Modul 7

Cross-Examination (Pemeriksaan Balas)

Modul 8

Re Examination (Pemeriksaan Semula)

Modul 9

Submission (Penghujahan akhir)

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb