Thursday, February 22, 2018
Text Size
 KURSUS BERSENDIRIAN UNTUK BERSARA KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

“Persaraan samada seseorang itu mahu atau tidak, apabila sampai masanya ia akan datang juga”. Ramai diantara pekerja-pekerja samada di peringkat korporat, swasta atau kakitangan kerajaan tidak bersedia untuk bersara sedangkan masa untuk bersara adalah masa yang pasti akan datang. Seseorang yang tidak bersedia untuk bersara pasti akan menghadapai masalah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam persaraan. Seseoarang pekerja yang menghabiskan masa-masa yang berkualiti di antara 20 hingga 35 tahun di alam pekerjaan, perlu membuat persediaan yang rapi untuk menikmati persaraan yang berkualiti dan bermakna.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Menyedari perjalanan hidup yang telah di lalui dan yang akan di tempuhi di usia bersara.
 2. Mengetahui apa itu persaraan dan kenapa persediaan-persediaan perlu di buat bagi mencapai persaraan yang berkualiti dan bermakna.
 3. Merancang aktiviti-aktiviti yang berfaedah bagi menjadikan persaraan itu sesuatu yang berfaedah dan bermakna.
 4. Merancang pengurusan kewangan yang baik bagi memastikan tiada masalah kewangan di usua bersara.
 5. Mengurus kesihatan dan permasalahan kehidupan yang lebih bermakna lagi.
 6. Menyedari kepentingan wasiat dan mengetahui cara menggunakannya.
 

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

SENARIO KEHIDUPAN DAN SEJARAH SILAM

Modul 2

PERSEDIAAN MENTAL UNTUK MEMASUKI ALAM PERSARAAN

Modul 3

MENGURUS MASA SEBAGAI SEORANG PESARA DAN AKTIVITI-AKTIVITI UNTUK PESARA

Modul 4

PENGEKALAN KESIHATAN DAN MENANGANI STRESS

Modul 5

PENGURUSAN KEWANGAN

Modul 6

MENCARI KEDAMAIAN / KETENANGAN JIWA DI ALAM PERSARAAN

Modul 7

WASIAT

Modul 8

KEUSAHAWANAN UNTUK PESARA SEBAGAI SATU PILIHAN

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb