Thursday, February 22, 2018
Text Size
 PENGURUSAN MASA & PENGURUSAN STRESS YANG BERKESAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Mendapat sesuatu yang lebih dari masa yang terhad adalah matlamat utama di dalam mengurus pekerja di dalam sesebuah organisasi. Pembaziran masa yang tidak di kawal akan merugikan sesebuah organisasi itu. Kerja lewat di siapkan dan menyebabkan ianya tidak produktif. Dalam jangkamasa panjang ianya akan membuat sesebuah organisasi itu kurang daya saingnya. Pada masa yang sama, tekanan untuk menyiapkan kerja akan memberi kesan kepada kesihatan seseorang pekerja. Mengurus dan menangani stress adalah amat penting bagi seseorang pekerja di dalam organisasi masa kini.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Memahami kenapa pengurusan masa begitu penting dalam hidup mereka.
 2. Mengurus masa mereka dengan lebih sistematik di pejabat supaya produktiviti dapat dipertingkatkan lagi.
 3. Mempelajari teknik-teknik menghindari gangguan di tempat kerja.
 4. Mengaplikasi pengurusan stress di tempat kerja dan di dalam kehidupan seharian.
 5. Mencegah dan menangani stress samada di tempat kerja atau di dalam kehidupan seharian.
 

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

MEMAHAMI KONSEP PENGURUSAN MASA

Module 2

MENGENALPASTI GAYA PENGURUSAN MASA ANDA

Module 3

PENGGUNAAN KONSEP MASA YANG BETUL

Module 4

ALAT PENGURUSAN MASA YANG SESUAI

Module 5

MENGENALPASTI MATLAMAT YANG HENDAK DICAPAI

Module 6

LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN MASA

Module 7

MENGATASI DAN MENGELAKKAN GANGGUAN DI TEMPAT KERJA

Module 8

SIKAP KITA TERHADAP PENGURUSAN MASA

Module 9

STRESS

Module 10

SIKAP MENTAL

Module 11

MENANGANI STRESS

Module 12

MENCEGAH STRESS

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb