Thursday, February 22, 2018
Text Size
 AKTA KERJA 1995 DAN PERATURAN-PERATURANNYA KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Akta Kerja 1955 adalah Akta yang menyediakan terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan minima kepada pekerja yang dilindungi oleh Akta. Kursus ini akan memberi penekanan kepada perkara-perkara penting di dalam Akta tersebut termasuklah obligasi-obligasi sebagai majikan, obligasi-obligasi pekerja dan kesalahan-kesalahan yang boleh diambil tindakan oleh Jabatan / Mahkamah Buruh.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Dapat mengetahui tentang skop Akta dan kategori-kategori pekerja yang dilindungi oleh Akta ini.
 2. Mengetahui obligasi majikan dan menyempurnakannya.
 3. Mengetahui obligasi pekerja dan memaklumkan kepada mereka.
 4. Mengetahui peruntukan-peruntukan tentang pembuangan kerja dan siasatan dalaman disiplin.
 5. Rekod-rekod dan maklumat yang perlu disimpan oleh majikan.
 6. Penalti dan kesalahan-kesalahan serta kompoun mengikut Akta.
 

 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

Skop Akta

Modul 2

Kontrak Perkhidmatan

Modul 3

Upah

Modul 4

Pekerja wanita

Modul 5

Hari Rehat, Tempoh Masa Kerja, Hari Kelepasan dan lain-lain syarat perkhidmatan

Modul 6

Faedah-faedah penamatan rentikerja Sentara dan Persaraan

Modul 7

Pengambilan kerja Pekerja Asing

Modul 8

Daftar, Penyata dan Papan Notis

Modul 9

Pekerja Separuh Masa

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb