Thursday, February 22, 2018
Text Size
 CARA-CARA MENGURUSKAN PEKERJA YANG BERMASALAH KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Tidak semua pekerja yang diambil bertugas akan menjalankan tugas seperti dikehendaki. Terdapat sebahagian dari pekerja yang sering menimbulkan masalah seperti ketidakhadiran, kedatangan, prestasi kerja yang tidak memuaskan, kecuaian, salahlaku, kesalahan jenayah, engkar arahan, tidak produktif dan sebagainya. Pekerja-pekerja seperti ini jika tidak diambil tindakan bukan sahaja produktiviti pekerja tersebut terjejas tetapi ianya juga mungkin menyebabkan pekerja-pekerja lain tidak berpuashati dan mungkin juga mengikut jejak pekerja-pekerja bermasalah tersebut. Kursus intensif 2 hari ini memberi pelbagai teknik dan strategi bagi mengurus pekerja yang bermasalah.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui punca-punca pekerja bermasalah dan mengambil tindakan yang sewajarnya.
 2. Menangani isu-isu utama di dalam mengurus pekerja seperti kedatangan, ketidakhadiran, cuti sakit, cuti kecemasan dan prestasi kerja yang tidak memuaskan.
 3. Melaksanakan proses mendidik dam memotivasikan pekerja
 4. Mencari pendekatan strategik untuk mengatasi pekerja yang bermasalah.
 5. Mengetahui implikasi jika pekerja yang bermasalah di buang kerja.
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Module 1

PEKERJA DAN ORGANISASI

Module 2

PENGAMBILAN PEKERJA

Module 3

INDUKSI DAN LATIHAN

Module 4

PROSES MENDIDIK DAN MEMOTIVASIKAN PEKERJA

Module 5

MASALAH-MASALAH YANG DITIMBULKAN OLEH PEKERJA DAN PENDEKATAN STATEGIK UNTUK MENGATASINYA

Module 6

IMPLIKASI JIKA PEKERJA BERMASALAH DIBUANG KERJA

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb