Thursday, February 22, 2018
Text Size
 PEMBENTUKAN INSAN CERMELANG DAN BUDAYA KERJA BERPASUKAN KURSUS INTENSIF 0 HARI

RATIONAL

Semua insan yang memberi sokongan kepada kelicinan organisasi perlu dibimbing dan dilatih melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, sempurna dan cepat. Ini adalah kerana tugas-tugas mereka tidak kurang penting di dalam mana-mana organisasi. Kakitangan-kakitangan sokongan yang berkualiti akan memberi impak yang ketara dari segi produktiviti dan kemajuan organisasi. Kursus intensif ini akan memberi mereka pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan di dalam menjadi insan cemerlang untuk kejayaan organisasi.

 

OBJEKTIF

Di akhir kursus ini, para peserta akan dapat:

 1. Mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh mereka sebagai seorang ahli di dalam organisasi.
 2. Mengetahui kepentingan pengurusan kerja dan masa.
 3. Mengaplikasi perkhidmatan kepada rakyat dengan berkesan.
 4. Menjana motivasi bagi mencapai peningkatan produktiviti yang tinggi.
 5. Mahir di dalam komunikasi dari segi memberi dan menerima maklumat
 6. Membentuk dan mengambil peranan utama di dalam pembentukan kerja berpasukan..
 

ISIKANDUNGAN KURSUS

Modul 1

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB DI DALAM ORGANISASI

Modul 2

PENGURUSAN KERJA DAN MASA

Modul 3

PERKHIDMATAN KEPADA RAKYAT

Modul 4

MOTIVASI DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI

Modul 5

KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

Modul 6

KERJA BERPASUKAN

Latihan / Kursus

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
 • Pengurusan Gaji dan Pampasan
 • Undang-undang Buruh
 • Akta Kerja 1955
 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967
 • Pengendalian Disiplin Pekerja
 • Siasatan Dalaman Disiplin (Domestic Inquiry)
 • Peranan dan Tanggungjawab Pengerusi dan Ahli
 • Panel di dalam Siasatan Dalaman Disiplin
 • Transformasi Kakitangan Bermasalah
 • Pencegahan dan Pembasmian Ganngguan
 • Seksual di tempat Kerja


PENGURUSAN AM

 • Kemahiran Penyeliaan
 • Perkhidmatan Pelanggan
 • Kecemerlangan Diri & Organisasi
 • Memperkasa Pekerja dengan Neuro Linguistic Programming
 • Kepimpinan Berkesan
 • Teknik Menyelesai Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kemahiran Perundingan
 • Kemahiran Pengurusan
 • Pengurusan Masa dan Stress
 • Motivasi dan Sikap Kerja Positif
 • Pembangunan Perkeranian
 • Pemandu Korporat yang Cemerlang
 • Komunikasi dengan Neuro Linguistic Programming
 • Persediaan Untuk Bakal Pesara

 

Program Certified By

psmb